ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Перерахунок пенсій військовим

Уважаемые военные пенсионеры, если пройдет проект закона (выдержки в конце статьи ), выброшенный в интернет инсайдером, то ситуация будет не хуже чем считать пенсию с новых , согласно ПКМ от 30.08.2017г. №704, оклада по должности + оклада по званию +% надбавка за выслугу лет и это умножить на % выслуги . Суть проекта : Выбирается личный коэффициент ( Кл )за 24 месяца подряд ( соотношение вашей зарплаты ( если была больше максимального размера зарплаты с которой уплачивались социальные( страховые ) взносы то этот максимальный размер , к средней по стране за соответствующий период ). Вычитается коэффициент выслуги лет ( Кв ), который равен удвоенной вашей выслуге, учтенной при назначении пенсии (30 лет — Кв=0,6, 36 лет— 0,72 и т.д.) Однако внимание, новшество, после 60 лет в этот коэффициент добавляется гражданский стаж, если такой имеется и производится перерасчет пенсии . За 1 год к = 0.01 , за 10 лет к = 0.1. Т.е., если у Вас 34 года выслуги и 10 лет гражданского стажа, то коэффициент будет Кв = ( 34х2 ) : 100 +( 10х1 ):100= 0.68+0.10=0.78, а не 0.68. Далее считаем: 3764,40 Х Кл Х Кв = Ваша пенсия. Примечание 3764,4 = средней заработной плате в Украине, с которой уплачены страховые взносы за 2014,2015 та 2016годы. Если пройдет, то Реве респект!!! ЗАКОН УКРАЇНИ. Проект. Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: 1. У Законі України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами): 8) статтю 13 викласти у такій редакції: .. “Розмір пенсії; за . вислугу років обчислюється за формулою, передбаченою частиною першою статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. При цьому: для визначення коефіцієнту страхового стажу відповідно до статті 25 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за періоди вислуги років, передбачені статтею 17 цього Закону, у тому числі обрахованої у пільговому обчисленні (стаття 17 цього Закону), величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 2%. Інші періоди страхового стажу враховуються з величиною оцінки одного року страхового стажу 1%; для визначення заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія, враховується грошове забезпечення за періоди та у порядку, встановлені частинами третьою — сьомою статті 43 цього Закону; коефіцієнт страхового стажу не обмежується максимальним розміром. 12) у статті 172: у назві статті після слів “проходження служби” доповнити словами “/ роботи на посадах”; у частині першій після слів “за цим Законом” доповнити словами “трудовою книжкою та іншими документами про страховий стаж.”; частину третю викласти у такій редакції: “Перелік документів, що підтверджують окремі періоди військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, визначається Кабінетом Міністрів України.”; 24) текст статті 63 викласти в такій редакції: “Перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їхніх сімей провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку. Після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” проводиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії за нормами цього Закону. Подальші перерахунки особам ( 60 р +), які після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” продовжували працювати:, проводяться у. порядку, передбаченому абзацами 1, 3 та 5 частини четвертої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (зміст ст. 42 ч.4. 1. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. 3. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія. У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. 5. Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим — третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. {Частину четверту статті 42 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017} Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення”, та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону.) З 1 січня 2018 року пенсії, призначені до набрання чинності Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, за нормами цього Закону та відповідно до Закону України “Про прокуратуру” (за їх бажанням), перераховуються за нормами цього Закону на підставі документів, що знаходяться на час перерахунку в пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що діяло раніше. При цьому: для обчислення грошового забезпечення/заробітної плати враховується грошове забезпечення/заробітна плата, з якого було призначено пенсію після звільнення зі служби. При визначенні коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії відповідно до абзаців 8-12 частини другої статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” ( зміст ст 40 Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії, визначається за формулою: Кз = Зв : Зс, де: Кз — коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи; Зв — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу); Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), а в разі одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” — за місяць, в якому укладено договір про добровільну участь.), застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за останній місяць, за який враховано грошове забезпечення, з якого було вперше призначено пенсію відповідно до цього Закону після звільнення зі служби; у разі відсутності у матеріалах пенсійної справи відомостей про грошове забезпечення/заробітну плату військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом, на день звільнення зі служби чи на день смерті, для перерахунку пенсії враховується грошове забезпечення/заробітна плата, з якого була обчислена та виплачувалася пенсія станом на 31 грудня 2017 року; для визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2014,2015 та 2016 роки. ( 3764.57 ) Протягом 2018 року особа може надати додаткові документи про страховий стаж та у порядку, передбаченому частинами третьою — сьомою статті 43 цього Закону грошове забезпечення/заробітну плату за будь-які 24 календарних місяці служби підряд до 1 січня 2018 року для проведення перерахунку пенсії у порядку та строк, передбачений частиною третьою цієї статті. З 1 жовтня 2018 року пенсії, перераховані відповідно до частин третьої, четвертої цієї статті, перераховуються з урахуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 та 2017 роки. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією статтею, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.”; 25) статтю 64 викласти в такій редакції: “Стаття 64. Індексація пенсій Для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії у порядку та строки, встановлені частиною другою статті 42 та пунктом 45 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Пенсії, обчислені із урахуванням грошового забезпечення, обчисленого в порядку, визначеному частинами восьмою — десятою статті 43 цього Закону, перераховуються у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті після визначення заробітку в порядку, визначеному частинами третьою — сьомою статті 43 цього Закону.”; II. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім: підпунктів 8, 13, 18, 19, 21 та 24 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і застосовуються з 1 січня 2018 року; пунктів 2 і 4 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 березня 2018 року.

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 8

14.03.2018 17:31 Юрий Пастушенко

Уряд ухвалив рішення про перерахунок пенсій особам, звільненим з військової служби

Постановою Кабінету Міністрів від 21.02.2018 № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» визначено порядок перерахунку пенсій військовим пенсіонерам.

На підставі повідомлення Мінсоцполітики про наявність підстав для перерахунку військових пенсій Пенсійний фонд України розпочав роботу з виконання урядового рішення.

Перерахунок військових пенсій здійснюватиметься з урахуванням трьох складових оновленого грошового забезпечення, визначеного згідно Постанови Уряду від 30.08.2017 № 704 на 1 березня 2018 року: окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років.

Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься поетапно починаючи з 1 січня 2018 року у таких розмірах: з 1 січня 2018 р. — 50 відсотків; з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. — 75 відсотків; з 1 січня 2020 р. — 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року.

Для колишніх працівників міліції перерахунок пенсій здійснюватиметься із урахуванням грошового забезпечення поліцейського за січень 2016 р., визначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 988.

Із 1 січня 2018 року виплата проводитиметься в розмірі 100 відсотків суми підвищеної пенсії.

Сума перерахованих пенсій для виплати за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 рокуобчислюється органами Пенсійного фонду України станом на 1 січня 2018 року та виплачується після виділення коштів на їх фінансування з державного бюджету в такому порядку: з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. — щомісяця окремою сумою у розмірі 50 відсотків різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2017 року; з 1 січня 2020 р. — щомісяця окремою сумою у розмірі 100 відсотків різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2017 р. та до забезпечення повної виплати розрахованої суми.

Для перерахунку військових пенсій пенсіонерам звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно!

Головні управління Фонду забезпечують формування та передачу списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, уповноваженим органам силових міністерств та відомств для отримання від них довідок про грошове забезпечення.

Після опрацювання наданих довідок виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься основними та додатковими відомостями з березня 2018 року.


14.03.2018 17:37 карл

Судя по всему это не долго отсутствующий, а просто идиот.


14.03.2018 17:37 Свежий пенс

Вот это новость!!! а мы и не знали


14.03.2018 17:48 Brat777

“Пенсії силовикам перерахують вчасно” сьогодні Військові та ветерани МВС, які перебувають на заслуженому відпочинку, із нетерпінням чекають на збільшення своїх пенсійних виплат, анонсоване Кабінетом Міністрів України. Нині ж списки пенсіонерів силових структур, пенсії яких підлягають перерахунку, повністю передано до відповідних силових відомств. Про це повідомило керівництво Фонду під час розширеної наради з начальниками головних управлінь в регіонах, яка відбулась у Києві, повідомляє прес-служба Пенсійного фонду. Тепер від силових відомств органи Фонду очікують надходження довідок про грошове забезпечення пенсіонерів-силовиків, на підставі яких і має бути проведений перерахунок. Програмне забезпечення для фахівців на місцях, за допомогою якого буде проводитись осучаснення пенсій, протестовано і вже передано в регіони. А отже, переконані у Пенсійному фонді, все відбудеться вчасно, точно та в повному обсязі «Передача довідок, звісно, триватиме певний час. Але позитивним є той факт, що органи Фонду виконали свою частину зобов’язань у визначений термін. Ми готові до проведення перерахунку і будемо здійснювати його по мірі надходження документів. Разом з тим, перші виплати почнуться вже у березні, а основна частина їх припаде на квітень», — зазначив голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний. А в областях тим часом набирає обертів інформаційно-роз’яснювальна кампанія щодо осучаснення військових пенсій. Фахівці Фонду зустрічаються з представниками ветеранських та громадських організацій, пояснюють людям, що, як і коли відбуватиметься. Зокрема про те, що пенсіонерам, виплати яких підпадають під перерахунок, не потрібно особисто звертатися до органів Пенсійного фонду, адже він відбуватиметься автоматично. Проводитиметься така робота і надалі під час круглих столів, особистих зустрічей, брифінгів та прес-конференцій.


14.03.2018 18:49 возможен ли гешефт с бюджетом

Пенсии военным пенсионерам выплачиваются из бюджета. Для любых изменений выплат из бюджета необходимо внести изменение в бюджетный закон или отдельное изменение в существующий закон. Трата денег из бюджета на основании решения КМ есть грубое нарушение бюджетной дисциплины и кто-то должен будет за это отвечать. Выполнение ПКМ Украины, которыми предусмотрен новый перерасчет пенсий не соответствующий нормам закона о пенсионном обеспечении военных есть финансовое преступление, НАБУ уже ждет начала выплат, что бы взять некоторых за фаберже.


14.03.2018 20:13 ТТ

Суд в Киеве обязал возобновить рассмотрение дела о мошенничестве Турчинова на $1 млрд Сегодня, 17:12 Бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин сегодня в Фейсбуке пишет о том, что Соломенским райсудом Киева решено обязать НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) возобновить следствие по делу о хищениях, в которых мог принимать участие лично Александр Турчинов. Речь идёт о хищении почти в миллиард долларов США. Суд в Киеве обязал возобновить рассмотрение дела о мошенничестве Турчинова на $1 млрд Из заметки Рената Кузьмина: НАБУ попыталось «отмазать» Турчинова

Друзья, это уже похоже на дежавю. Сначала ГПУ и СБУ в сговоре с судьей Печерского суда г. Киева «потеряли» уголовное дело о государственной измене Порошенко. Пришлось помочь им его восстановить. Теперь НАБУ попыталось «потерять» дело о хищении и выводе в офшоры почти миллиарда долларов Турчиновым… Кузьмин прикрепляет к заметке скан-копию документа:

Кузьмин: Напомню, мое заявление о хищении Турчиновым, Лукьянчуком и Шепелевым средств «Родовид-банка» Сытник игнорировал до тех пор, пока суд не обязал его зарегистрировать производство и начать расследование. Турчинов тут же потребовал от СМИ не распространять эту информацию, традиционно обвинив в работе на Кремль. Пришлось отреагировать и на это. Суд обязал зарегистрировать еще одно уголовное производство против Турчинова, уже за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов… Но вернемся к Сытнику. Выполняя определение суда, он все-таки зарегистрировал дело против Турчинова, но вот расследовать его не стал, а тихонько и, как ему казалось, незаметно для всех прекратил. Пришлось помочь и ему. Публикую определение Соломенского суда г. Киева об отмене незаконного постановления НАБУ о прекращении уголовного производства N 52017000000000466 о хищении в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). И хоть суд несколько месяцев и «прятал» это определение, но все же вынужден был выдать мне его копию. А теперь самое интересное. Месяц назад в СИЗО СБУ оказался тот самый Шепелев, который еще год назад публично признался в том, что в сговоре с Турчиновым и Лукьянчуком похитил из «Родовид-банка» и перевел в офшоры около миллиарда долларов… Хотелось бы верить в то, что НАБУ все же в состоянии расследовать преступления о топ-коррупции, а незаконное прекращение дела о хищениях в «Родовид-банке» останется лишь досадным недоразумением. Кстати, это дело могло бы стать началом нового расследования против Турчинова, ведь именно он, исполняя в 2014 году обязанности Президента и Верховного главнокомандующего, умышленно не предпринял никаких мер по защите территориальной целостности Украины и сдавший Крым без единого выстрела. Государственная измена, однако… Напомним, что накануне в эфире телеканала “1+1” на Украине вышел материал, в котором Турчинов заявил о том, как получил от разведки данные о “готовящемся нападении России на Украину в марте 2014 года ровно в 4 утра”. А о том, как участвовал в расхищении средств, Турчинов ничего не рассказал..


14.03.2018 23:53

При перерасчете пенсий бывшим работникам МВД будут учитываются только выплаты, установленные полицейским, — образцовое решение ВС Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел образцовое дело по иску пенсионера Министерства внутренних дел Украины к ликвидационной комиссии Управления МВД Украины в Винницкой области. “Истец просил признать противоправной бездеятельность комиссии по несоставлению новой справки о размере денежного обеспечения для пересчета ему пенсии; обязать комиссию изготовить такую ​​справку и направить ее в Пенсионный фонд Украины. По мнению истца, комиссия противоправно не включила в справку всех видов денежного обеспечения, которые начислялись ему во время прохождения службы, и отметила премии в размере, меньшем тех, что получал истец”, — цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы судебной власти Украины.

Суд пришел к выводу о необоснованности требований и отказал в удовлетворении иска.

“Суд отмечает, что в соответствии со ст. 63 Закона Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц” перерасчет пенсий лицам начальствующего и рядового состава милиции осуществляется с учетом видов денежного обеспечения, установленных законодательством для полицейских”, — информируют в суде. Также указывается, что согласно Порядку проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц”, утвержденному постановлением Кабмина от 13 февраля 2008 года № 45, дополнительные виды денежного обеспечения и премии, отменены или такие, которые не выплачиваются на момент возникновения права на перерасчет пенсии по соответствующей должности, для перерасчета пенсии не учитываются.

“Таким образом, Суд пришел к выводу, что надбавка за выполнение особо важных заданий, которую получал истец, правомерно не указана в справке о размере денежного обеспечения, а оснований для учета премии в размере, как получал истец, нет, поскольку таких надбавок и премий не получали на момент пересчета полицейские на соответствующих должностях”, — говорится в решении. В то же время, решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение тридцати дней со дня его принятия.

https://censor.net.ua/news/3055648/pri_pereraschete_pensiyi_byvsh im_rabotnikam_mvd_budut_uchityvayutsya_tolko_vyplaty_ustanovlennye_politseyiskim


15.03.2018 21:26 приехали

Пенсії військовим! Подробиці перерахунку від начальника ПФ області Олена Корчака https://www.youtube.com/watch?v=0hwgOsZE448


16.03.2018 18:32 Ещё один секрет в перерасчете

Как понимать , касается пенсионеров вышедших на пенсию до 1 апреля 2012г, пункт 2 103 ПКМУ в отношении того какая сумма берётся в перерасчёт чистая базовая пенсия или базовая пенсия вместе с индексацией и доплатой Азарова (2012 г) « 2. Виплату перерахованих відповідно до пункту 1 цієї постанови підвищених пенсій (з урахуванням доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законом) проводити з 1 січня 2018 р. у таких розмірах: з 1 січня 2018 р. — 50 відсотків; з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. — 75 відсотків; з 1 січня 2020 р. — 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року.» Использование в перерасчете голой базовой пенсии уменьшает общую сумму в итоге перерасчета на 15-20%


16.03.2018 19:26 В.В.

Надо не додумывать, а читать буквально как есть т.е. к получаемой пенсии, которая уже содержит доплаты, повышения и индексацию добавить повышение по 103 Постанове. Я так рахую…


16.03.2018 23:56 Вопрос пока не снят

Для ВВ. Еще раз внимательно прочитайте текст: в скобках в пункте 2 ПКМ в первой части утверждается что «підвищення « учитываются , а далее во второй « підвищення» уже не учитываются. Согласно ПКМ 355 — 2012г (Азарова (35%) в 2012 г было підвищення. Это как понимать? При определении разницы повышения его считаем или нет?


17.03.2018 18:49 Что выравниваем

Что равняем?Видео из Ютуба Черниговского ПФ https://www.youtube.com/watch?v=iXk6w-suIQ8 Мужики правильно ставят вопрос: очередной перерасчет снимет или углубит пропасть в разности сумм пенсий между вновь выходящими на пенсию и теми, кто сегодня попадает под перерасчет ? Ответа не последовало. Поскольку до 2020г выход на пенсию возможен по желанию военнослужащего по двум вариантам согласно Закона О пенсионном обеспечении… ( учитывается все оклады, доплаты, премии и надбавки ) и согласно механизма запущенного ПКМ № 103 , то новая пропасть уже образовалась и через 1-2 года новые пенсионеры опять будут получать пенсии в 1,5-2 раза больше.


18.03.2018 18:10 Атошники очередь уравнивания добралась и до Вас

Министр Социальной Политики! Андрей Рева! В недавнем интервью Ресурсу 2000.ua! Назвал истинную причину Разбитых Украинских дорог: «Сегодня у нас практически Коммунизм — любой Льготник может ездить сколько угодно и куда угодно! Вот почему у нас Ямы на дорогах? Из-за обилия Грузовых фур! А почему эти Грузы не идут по Железной дороге? Из-за высоких Тарифов! А почему там такие высокие Тарифы на грузоперевозки? Потому что «Укрзалізниця» вынуждена покрывать потери от пассажирских перевозок множества Льготников»! Вот оказывается кто виноват в ямах на Дорогах… Пенсионеры! Инвалиды! Ветераны АТО! И прочие Льготники! Спасибо Андрей Алексеевич за Объяснения! Теперь будем знать всех Виновных в Ужасных дорогах Украины…


18.03.2018 22:02 Клим

По льготам все в пролёте. Усугубляется цинизмом в риторике госчиновников. Народ стал злой, могут быть протесты. Они нас не уважают, а мы их будем игнорировать (как в анекдоте про опоздавшего из увольнения солдата) по три раза.


19.03.2018 0:01 Деталі монетизації за проїзд

Як сказав Розенко КМУ лише встановив мінімальну соціальну норму, нижче за яку місцевий орган влади не може приймати рішень щодо розрахунку монетизованої пільги. Таким чином, ми захистили права пільговиків від свавілля або можливих зловживань місцевої влади. Для осіб, які мають право на кілька пільг, призначається щомісячна готівкова виплата найбільшою з них. Для осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду на міжміських маршрутах, розмір виплат збільшується на 20%. Для осіб з інвалідністю 1-ї, 2-ї групи та дітей з інвалідністю, які навчаються у вищих навчальних закладах, закладах загальної середньої та професійної освіти, розмір виплати подвоюється. До слова, 30 поїздок за 4 гривні — виходить 120 гривень. Цих грошей не вистачить на щомісячний проїзний. Навіть на один вид транспорту — його ціна 170 грн. Вистачить хіба на півмісяця — 85 грн. Звичайно, 30 поїздок — це занадто мало для Києва, де люди користуються не одним видом транспорту на день. Поки 60 поїздок — це той мінімум, від якого потрібно відштовхуватися, розглядаючи питання”, — сказав заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет. “Встановлюються нормативи поїздок, і йде розрахунок вартості цих поїздок. Потім людині виділяється місячна сума, і, якщо вона живе в місті, де є відповідний транспорт, їй виплачується грошима пільга – і в рамках цієї суми вона користується послугою. Якщо вона живе в сільській місцевості і користується транспортом, то вона передає документи, коли вона проїхала, і їй проводиться компенсація вартості проїзду за місяць”, – пояснив Рева.


19.03.2018 2:16 Автандил

Як казав АзироФФ (аФФтор вже 4 книжок), хватит скиглити… Надо лисапеты куплять… А там и до лисапетных батальйоноФФ недалеко… А як звучит — ГЕТЬМАН 3-ого лисапетного батальйона…


19.03.2018 11:16 Клим

Даже тот обьем монетизации, что планируют, разорит местные бюджеты в малых и средних нас пунктах.Кризис неизбежен.


19.03.2018 12:43 В.В.

Те местные бюджеты подгонят под необходимые объемы субвенций и все будет ОК, а не наоборот т.к. они не резиновые. Глупо считать, что будут платить всем т.к. не все льготники находятся в базе УТиЗН, в частности пенсионеры по возрасту т.е. самая массовая категория льготников нигде не верифицирована им на сегодня проезд положен не по Закону, а только по Постанове КМУ. Невозможно справедливо рассчитать все эти выплаты т.к. в каждой области разные тарифы на перевозки зависящие от расстояний, видов транспорта и жадности властей и перевозчика. Надо не сбрасывать все это на местные власти, а на уровне правительства определить не только минимальное количество поездок, но и минимальный уровень выплат для тех или иных категорий льготников как процент от минимальной пенсии, чтобы не мутили на местах. Хочу так же спросить, а кто и когда толком видел те билеты, которые ОБЯЗАНЫ выдавать на подтверждение проезда? Только живые деньги на карту льготника может как-то разрулить эту проблему.


19.03.2018 14:21 Клим

В Тернополі в маршрутках дають білети


19.03.2018 17:34 В.В.

У нас теж видають квитки у приміських автобусах по пів-метра на людину ( по просьбе трудящихся!), бо власнику треба щоб водій виконав план, а не важливий контроль за ним і скільки водій заробив за рейс крім зарплатні. Це не монетизація, а жах. Якщо щось робити, то умови мають бути загальними по всій країні.


Комментировать